3 200,00 

Wyczyść
SKU: N/A Kategoria:
 

Żywa gleba

Próchnica działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki zwane agregatami glebowymi, które powstają z piasku, pyłu lub iłu oraz materii organicznej i mikroflory glebowej. Im więcej w glebie takich agregatów glebowych tym lepsza jest jej struktura, która nazywana jest strukturą gruzełkowatą.

W odniesieniu do gleb piaszczystych zwiększenie ilości agregatów glebowych powoduje zwiększenie zwięzłości takiej gleby, a na glebach cięższych wpływa na rozluźnienie gleby.

Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną dzięki czemu mogą one zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin niż same ważą. Szacuje się, że każdy 1% próchnicy glebowej może zachować w profilu glebowym do 160 ton wody na hektarze przy czym należy zauważyć, że podczas suszy woda ta jest udostępniona roślinom, a w momencie nadmiaru wody jest ona przepuszczana w głąb profilu glebowego. Właściwość ta ma szczególne znaczenie dla gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości substancji próchnicznych i wpływa na stosunki wodno-powietrzne w glebie, aktywizując życie mikrobiologiczne. Sprzyja to również równoległemu rozwojowi mikroorganizmów beztlenowych (wewnątrz gruzełków) i tlenowych pomiędzy nimi.

Gleba o strukturze gruzełkowatej stawia znacznie mniejszy opór mechaniczny narzędziom podczas uprawy roli jak i wnikającym w głąb korzeniom roślin. Przekłada się to chociażby na możliwość wykonania dobrego jakościowo siewu oraz stworzenie optymalnych warunków do kiełkowania nasion i zmniejszenia nakładów na paliwo podczas zabiegów agrotechnicznych. Gleby zasobne w próchnicę mają ciemniejsze zabarwienie dzięki substancji zwanej melaniną, a w związku z tym intensywniej pochłaniają energię słoneczną, poprawiając swoje właściwości termiczne i szybciej się nagrzewają, co ma bezpośredni wpływ na szybsze rozpoczęcie prac polowych na wiosnę. Próchnica poprawia zasobność gleb, a jej związki głównie kwasy humusowe mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Zwiększają też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Próchnica reguluje stężenie kationów Ca2+, Mg2+, NH4+, Na+, K+ i H+ w roztworze glebowym poprzez ich uwalnianie bądź sorbowanie, a tym samym jest podstawowym magazynem zaopatrującym rośliny w te pierwiastki.

 

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

20 kg